Melding wespennest

Wespennest melden

Overlast door wespennesten kan men steeds telefonisch doorgeven (051 68 99 00).

Wespen herkennen

Wespen hebben een geel-zwarte kleur (gewone wesp, Duitse wesp) of geel-bruin (Hoornaar), bezitten een langwerpig smal lichaam dat niet behaard is. Je vindt ze terug nabij etenswaren, fruitbomen, vuilnisbakken, kreupelhout en wespennesten. In tegenstelling tot bijen en hommels kunnen wespen spontaan steken, zonder bedreigd te zijn. In België; worden de meeste wespensteken door de gewone wesp en de Duitse wesp gegeven, slechts een zeldzame keer door de Hoornaar of de veldwesp. De Hoornaar, in de volksmond ook wel "paardenwesp" genoemd, is een heel stuk groter (tot 3,5 cm) dan de klassieke wesp en heeft een langere angel dan de gewone wesp.


WespenWespen


Een bij is herkenbaar aan haar bruin, zwart harig lichaam en steekt niet spontaan. Je vindt ze terug nabij bloemen, klavervelden en bijenkorven. De hommel is een stuk dikker en hariger dan de bij, heeft een zwart-oranje-wit lichaam en zal ook niet spontaan steken. Hommels vind je terug nabij bloemen. Zowel de bij als de hommel zijn voornamelijk in de lente en zomer aanwezig, terwijl de wespen zich in de zomer en herfst manifesteren.


BijHommelHoe en wanneer wordt een wespennest verdelgd?

De verdelging van wespennesten gebeurt door onze ploegen van gemotiveerde vrijwilligers en wordt steeds ingepland en gebundeld uitgevoerd.
Wanneer de brandweer de wespennest komt verdelgen, gebruikt zij hiervoor wespenbestrijdingspoeder. Dit poeder is enkel giftig voor koudbloedige dieren (wespen), niet voor huisdieren en mensen doch is het aangeraden om elk contact met het poeder te vermijden. Hou er ook rekening mee dat het ingespoten poeder enige tijd uitwerking vraagt, het kan dus ruim een dag duren vooraleer de wespennest effectief volledig bestreden is.

Is de verdelging gratis?

Voor het onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten wordt per nest een forfait van 40,00 € aangerekend. Een tweede of volgende interventie voor hetzelfde wespennest binnen hetzelfde kalenderjaar is gratis.

Bijen en Hommels

De brandweer krijgt regelmatig oproepen om wespennesten te verwijderen waarbij het nadien blijkt om hommelnesten of bijennesten te gaan. Deze nesten mogen niet vernietigd worden omdat zowel de hommel als de bij een beschermde diersoort zijn.
De hommels en bijen vormen geen reëel gevaar naar mensen toe. Ze zijn tevens niet agressief en steken enkel in uitzonderlijke gevallen namelijk als ze zich bedreigd voelen. Daarnaast leveren de hommel en de bij een belangrijke bijdrage aan het milieu. Ze zijn belangrijke bestuivers, dragen bij aan het behoud van de diversiteit van de planten en zorgen voor een natuurlijk evenwicht. Door het stuifmeel van de ene bloem naar de andere te brengen, verzekeren de hommels en bijen de bevruchting van de planten. Door deze kruisbestuiving verbetert ook de kwaliteit van de vruchten van de plant.

In vele gevallen kan je het nest gewoon laten zitten. In sommige gevallen bevindt het nest zich op een vervelende plaats. In dergelijke gevallen neem je best contact op met een imker. Hij zal het nest verplaatsen of handige tips meegeven hoe je het nest zelf op een veilige manier kan verplaatsen.

p

IN DE KIJKER


LINKS