Welkomstwoord

Ruiselede, ook gekend als Molendorp, bestaat uit drie belangerijke woonkernen: Ruiselede Centrum, Doomkerke en Kruiskerke.

De gemeente bevindt zich in de stedendriehoek Brugge-Kortrijk-Gent en in de driehoek die gevormd wordt door de wegen A17, E40 en E17. Ruiselede wordt in het zuiden doorsneden door de N37 die Tielt met de E40 verbindt. Hierdoor is Ruiselede op een afstand van 5 km direct verbonden met het autosnelwegennet. Ruiselede wordt halfweg tussen Tielt en Aalter gesitueerd.

Ondanks deze centrale ligging en de nabijheid van grote wegen en woonkernen mogen we Ruiselede gerust een groene en stille oase noemen. De gemeente telt dan ook heel wat bossen, open velden en zelfs een landschapspark en wordt doorkruist door diverse fiets-en wandelnetwerken.

De landelijke gemeente Ruiselede (3020 ha) heeft ruim 5200 inwoners. Er zijn twee ambachtelijke zones, veel grote (bijna industriële) landbouwbedrijven, het penitentiair landbouwcomplex (PLC) en de instelling voor jongerenwelzijn “De Zande”.

Het brandweerkorps van Ruiselede bestaat uit 33 vrijwilligers en maakt deel uit van de brandweerzone Midwest.

Jaarlijks rukt de Ruiseleedse brandweer zo'n 70 keer uit. Brandoproepen maken slechts een klein deel uit van het totale aantal interventies. Het korps wordt namelijk steeds vaker opgeroepen voor wateroverlast, overstromingen en milieuvervuiling. De drukke verbindingsweg naar de E50, de N37 die Aalter met Tielt verbindt, zorgt eveneens voor frequente interventies.

Het brandweerberoep stelt ook aan vrijwilligers steeds hogere eisen met nieuwe aanvullende en verplichte opleidingen.

Ons korps is zich echter, als volwaardig lid van de zone Midwest, bewust van deze nieuwe uitdagingen en streeft naar het blijvend garanderen van een doeltreffende en professionele dienstverlening.

Op deze website vinden jullie informatie die jullie toelaat onze dienst beter te leren kennen.

Ik dank jullie alvast voor de interesse in ons brandweerkorps.

Luitenant Johan Lemey
Waarnemend Officier-Dienstchef

p

IN DE KIJKER


LINKS