Zone Midwest


Hervorming

De wet van 15 mei 2007 is in uitvoering. De wet regelt de hervorming van de civiele veiligheid, in het bijzonder de brandweer.

De hervorming van de Civiele Veiligheid (met name brandweer en Civiele Bescherming) heeft drie belangrijke doelstellingen:

  • een optimale organisatie van de hulpverlening aan de bevolking
  • het vergroten van de veiligheid van burgers en hulpverleners
  • professionalisering van het werkkader voor de leden van de hulpdiensten, inzake opleiding, materieel, standaard operationele procedures, uniform statuut van beroeps en vrijwilligers van brandweer…


De basisprincipes die gehanteerd worden bij de uitwerking van de hervorming van de civiele veiligheid zijn de volgende:
  • een uniforme werkwijze, waarbij alle brandweerkorpsen (hulpverleningszones) op eenzelfde, efficiënte en veilige manier tussenkomen bij interventies.
  • een doorgedreven samenwerking en efficiëntere taakverdeling tussen hulpverleningszones, en tussen zones en eenheden van de Civiele Bescherming.
  • Innovatie, waarbij de beste middelen, opleidingen, procedures en regelgeving onderzocht worden en best practices uitgewisseld kunnen worden.
  • een uniformisering en herwaardering van het administratief en geldelijk statuut van de beroeps- en vrijwillige brandweermannen.
  • Schaalvergroting, met een efficiëntere besteding van budget tot gevolg.


In de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid worden de principes van organisatie en werking van de brandweer en de Civiele Bescherming bepaald. Deze “kaderwet” zal volledig in voege treden van zodra de Koninklijke Besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van deze wet, gepubliceerd zijn. In tussentijd blijft de oorspronkelijke Wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming van kracht. De juridische dienst van de Algemene Directie Civiele Veiligheid (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken) werkt al jaren en zeer intensief dit laatste jaar, samen met het kabinet van de opeenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken en de vertegenwoordigers van de hulpdiensten, aan deze Koninklijke Besluiten.De organisatie van de brandweer gaat op 1/1/2015 volledig over van een gemeentelijke organisatie naar een zonaal systeem. Het Koninklijk Besluit over de hulpverleningszones verdeelt België in en groepeert de huidige 250 brandweerkorpsen tot 34 hulpverleningszones. Die zones vormen de organisatiestructuur van de toekomstige brandweer.

Om hulpverleningszone te worden, moeten de operationele prezones in 2014 een aantal voorbereidingen treffen die beschreven staan in de handleiding “De door de gemeenten en de zones te nemen beslissingen om naar hulpverleningszones over te gaan”. In deze handleiding staat ook uitvoerig beschreven hoe een hulpverleningszone er in de toekomst zal uitzien.Zone Midwest

De provincie West-Vlaanderen werd opgedeeld in vier hulpverleningszones. Hierdoor kwam de gemeente Ruiselede in de brandweerzone Midwest, ook wel zone 2 genoemd. Deze hulpverleningszone omvat in totaal

  • 15 gemeenten: Ardooie, Dentergem, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt en Wingene
  • 13 brandweerkorpsen: Ardooie, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Meulebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt , Wingene
De zone wordt bestuurd door de zoneraad. Deze raad is samengesteld uit de burgemeesters van de aangesloten gemeenten en een afvaardiging van de projectgroep van de brandweer.

Het dagelijks bestuur van de zone berust bij het zonecollege. Dit college is samengesteld uit een aantal burgemeesters afgevaardigd door de zoneraad.

De technische commissie adviseert het zonecollege en de zoneraad en is samengesteld uit alle dienstchefs van de aangesloten korpsen.

In de projectgroep zetelen enkele dienstchefs van de zone die zich intensief met de voorbereiding en implementatie van de nieuwe brandweerzone bezighouden.Voor meer informatie van de zone Midwest kan u steeds terecht op volgende link http://www.zonemidwest.bep

IN DE KIJKER


LINKS